Otázky a odpovědi týkající se onemocnění covid-19 a očkování

Přejít na přehled otázek

Shromáždili a shrnuli jsme vaše nejčastější dotazy a položili je odborníkům z řad lékařů a vědců.

Vakcíny obecně

Mohu se očkovat bez objednání?

Od 12.července to možné je. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s celou řadou partnerů zahajuje pilotní projekt očkování pod odborným lékařským dohledem a bez objednání. Zatím je to možné v obchodním centru Westfield Chodov a v prostorách vstupní haly na Hlavním nádraží v Praze. Bude se aplikovat očkovací látka od společností Pfizer/BioNTech nebo vakcína Janssen od firmy Johnson & Johnson.

Více informací naleznete na portálu IKEM OC CHODOV

Jak je to s očkováním v ČR?

Očkování v Česku je dobrovolné, cílem je ochránit nejzranitelnější osoby a rizikové skupiny, u nichž je vyšší pravděpodobnost onemocnění a závažného průběhu.

Jaké typy vakcín u nás existují?

V ČR jsou schválené a používají se vakcíny od firem Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna a Johnson & Johnson. Všechny tyto vakcíny připravují náš imunitní systém k tomu, aby poznal virus covid-19 a začal se proti němu bránit dřív, než se stihne rozmnožit. Vyžadují zpravidla 2 dávky, vakcína Johnson and Johnson si pak vystačí s dávkou jednou.

Více informací naleznete na Covid portálu

Jak je možné, že vakcína byla vyvinuta tak rychle?

Za rychlý vývoj vakcíny vděčíme technologickému pokroku i zapojení velkého množství výzkumných center a dobrovolníků. Vakcína se navíc stala prioritou a ‘předbíhala’ v pořadníku na schvalování léčiv. Díky tomu mohlo její testování i schvalování proběhnout rychleji. Pro její bezpečnost se tedy provedl stejný proces, jako pro jiné vakcíny, jen byl zkoncentrován do kratší doby.

Více informací naleznete na Covid portálu

Byla vakcína náležitě otestovaná? Otestovalo se jí dostatečné množství lidí?

Ano. Klinické testování vakcín bylo zahájeno již v minulém roce (např. Pfizer/BioNTech již v červenci 2020) a testování se účastnilo běžně 30-50 tisíc lidí u každé vakcíny. Od zahájení vakcinace se už navíc naočkovalo více než 300 milionů lidí po celém světě a případné vedlejší účinky se neustále velmi podrobně prověřují.

Jak vakcína funguje?

Vakcína důkladně připraví náš imunitní systém tak, aby dokázal virus včas rozpoznat a spustit obranné mechanismy. Netrénovaná imunita se zpočátku velmi dlouho ‚rozkoukává‘, než si uvědomí, co vir v těle provádí. Pak je obrana proti nemoci mnohem těžší. Vakcíny obsahují informaci, jak vir rozpoznat a naučí tělo, jak se mu rychle a účinně bránit.

Více informací o nežádoucích účincích naleznete na Covid portálu

Proč se mám očkovat, když už jsem covid-19 prodělal?

Je prokázáno, že covidem můžete onemocnět víckrát. Pokud onemocnění covid-19 proděláte, má vaše tělo a jeho imunita jistou zkušenost ‚z boje‘. Ta může být docela dobrá a využitelná i příště. Zrovna tak jste ale mohli mít prostě jen štěstí ‚boj‘ vyhráli snadno a váš imunitní systém si nevytvořil dostatečně silnou paměťovou stopu. Tu vakcína dále posílí a vaše imunita pak dokáže zvládnout příští útok viru, a především ho rozpoznat včas.

Fungují vakcíny i proti mutacím viru?

Mutace viru jsou nevyzpytatelné, nicméně vakcíny, používané u nás se prozatím ukazují jako funkční i proti nim. Kdyby se v budoucnu přeci jen objevila mutace, proti které nebude účinnost vakcíny dostatečná, bude rychle připravena nová vakcína, která ponese novou informaci, lépe odpovídající této mutaci. I tak ale platí, že očkovaný člověk má silnější imunitu, která ho i proti mutacím ve značné míře ochrání.

Více informací naleznete na Covid portálu

Mohu po očkování onemocnět?

Vakcína proti covid-19 sama způsobit onemocnění nemůže. Látky, kterými očkujeme v České republice, totiž neobsahují oslabené či živé viry covid-19. Proto je zcela nemožné, aby očkování onemocnění covid-19 vyvolalo. Může se ale stát, že vaše imunita se nevytvoří dostatečně rychle a mezitím se s nákazou setkáte. Je proto důležité se i po očkování před virem chránit. Plná imunita se rozvine do 14 dnů po druhé dávce.

Jaké jsou vedlejší účinky vakcín?

Po očkování vás může bolet hlava, svaly nebo můžete být celkově unavení. Je to dáno tím, že tělo právě provádí velmi náročný trénink proti nemoci. U někoho se může dokonce objevit i horečka, vyrážka nebo místo po injekci zčervená a bolí. V takových případech se nemusíte bát, nejedná se o nemoc, ale o reakci na imunitní trénink. Ve velmi vzácných případech mohou nastat vážnější nežádoucí účinky, pravděpodobnost je však velmi malá a očkující personál i lékaři jsou připraveni je okamžitě řešit.

Více informací o nežádoucích účincích naleznete na Covid portálu

Jak dlouho ochrana po očkování vydrží?

Odpověď na tuto otázku (právě kvůli rychlému vývoji vakcíny) bohužel v tuto chvíli neznáme přesně. S jistotou lze tvrdit, že imunitní systém bude schopen se viru bránit minimálně rok od očkování. Předpokládá se, že imunita může běžně vydržet minimálně 2 roky, poté budou nutné dodatečné ‚posilující‘ dávky. Jistotu však budeme mít až poté, co tato doba uplyne.

Kdo se může očkovat

Je vakcína vhodná pro děti?

Děti mladší 16 let nebyly zpočátku v klinických studiích testovány, i proto, že onemocnění covid-19 je většinou neohrožuje tolik, jako dospělou populaci. Vakcína pro ně ale vhodná je, protože bez očkovaných dětí nebude možné navodit dostatečnou kolektivní imunitu. Právě probíhá řada klinických studií u dětí a je silný předpoklad, že vakcíny v druhé polovině roku budou schváleny i pro očkování dětské populace.

Je vakcína vhodná pro těhotné nebo kojící ženy?

Stejně jako děti, těhotné a kojící ženy nebyly zpočátku v klinických studiích testovány. V ČR používané vakcíny by však neměly mít žádné negativní účinky na těhotné či kojící ženy, ani nijak ohrožovat porod či výživu dítěte. Těhotné ženy jsou naopak vystaveny většímu riziku při onemocnění covid-19, které vede k většímu riziku předčasného porodu. Pokud jste těhotná a zároveň se nemůžete vyhnout setkávání s nakaženými, je vhodné očkování zvážit. V takovém případě se poraďte se svým lékařem.

Je vakcína vhodná pro alergiky?

Pokud jste alergičtí na nějaké potraviny, pyl, roztoče, prach nebo latex, nemusíte se očkování obávat. Pokud trpíte alergiemi na léky či jste v minulosti prodělali akutní alergickou reakci (anafylaxi), je možné, že se u vás taková reakce může vyskytnout během 15 minut po očkování. Totéž platí, pokud jste alergičtí na některou z látek, obsažených ve vakcíně (polyetylenglykol nebo polysorbát). V těchto případech se před očkováním poraďte s lékařem. Pokud se taková reakce po očkování vyskytne, očkovací personál je připraven situaci okamžitě řešit.

Je vakcína vhodná pro osoby s chronickým onemocněním?

Pokud trpíte některým chronickým onemocněním, jako je např. vysoký tlak, cukrovka, astma, plicní, jaterní nebo renální onemocnění nebo stabilizovanou chronickou infekcí (HIV, HCV, HBV), je pro vás vakcína vhodná. Totéž také platí v případě, že trpíte onkologickým onemocněním nebo se léčíte imunosupresivy. Vzhledem k tomu, že v takovém případě je u vás větší riziko těžkého průběhu nemoci covid-19, očkování vám rozhodně doporučujeme.

Je vakcína vhodná pro osoby s autoimunitním onemocněním?

Dosud neproběhl dostatek testů, které by potvrdily bezpečnost vakcíny pro osoby s autoimunitním onemocněním. Klinické testy však neukázaly rozdíl u osob, které byly očkovány, a osob, kterým bylo podáno placebo. Pokud nemáte nějaké jiné kontraindikace k očkování, i v takovém případě je pro vás očkování vhodné. Konkrétní situaci by měl posoudit lékař s odborností imunolog alergolog.